Allmän teknik

Kursen genomförs och anpassas för er egen anläggning.

Deltagare: Den egna arbetsenhetens hela personal.
Genomförande: Ett heldags seminarium med den egna arbetsenheten.

Utdrag ur kursinnehåll

•    Inventering av den egna anläggningens teknikutrustning
•    Genomgång av mekanisk rening
•    Genomgång av kemisk rening
•    Arbetarskyddsregler beträffande kemikalier
•    Kapacitetsberäkning av den egna anläggningen
•    Optimering av befintlig utrustning
•    Alternativa lösningar

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs
Kostnad per tillfälle inkl. all personal 18.290 SEK exkl. moms
Kursdatum / Ort:
Se här >

Välkommen med din anmälan eller frågor direkt till Johanna Högberg, utbildningsansvarig
Epost: johanna.hogberg@processing.se
Telefon 0300-83 70 19