FAQ

Hur ser en rekommenderad filterspolning ut?

För sandfilter åtgår ca 6 m3 spolvatten/m2 filteryta vid varje spoltillfälle.

Hur håller man rätt hygien i tankarna?

Vattentankar kräver regelbunden rengöring för att undvika mikrobiologisk tillväxt och driftsproblem. En slät och porfri yta (som t ex PP-plast) minimerar risken för tillväxt i tanken och underlättar renhållningen.

Hur håller man filterna rena?

Här får du, 9 tips för god filterhygien som också är krav enligt DIN 19643.

Höga THM-värden, vad göra?

Ta bort problemet - inte bara mätvärdet
Gränsvärdet för THM och AOX fungerar som indikatorer för anrikning av organiska halogener...

Hur kan jag minskar vår kemikalieförbrukning?

Minskad kemikalieförbrukning

Med en jämn och låg halt av desinfektionsmedel (klor) ökar trivseln på badhuset och kemikalieförbrukningen minimeras. Reglernoggrannheten för systemet skall vara så snäv som möjligt och bör hållas inom följande  toleranser: