Nordens ledande leverantör för offentliga bad & spaanläggningar

Processing är en ledande nordisk aktör med femtio år av erfarenhet inom vattenbehandling. Bolaget är representerat och aktivt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Processing ingår sedan januari 2019 i EnviroChemies bolagsstruktur och stärker och utvecklar därmed ytterligare erbjudandet som Nordens ledande leverantör inom vattenbehandling till offentliga bad, industri och VA. I EnviroChemie-strukturen är vi nu ca. 800 anställda.

Processing kommer även att fungera som en lokal nordisk plattform för andra bolag inom SKion Water Group som till exempel Ovivo, Eliquo Water Group och Paques med flera.

Bath and Spa Solutions
Processing levererar all utrustning som krävs för den perfekta vattenupplevelsen, och tillhandahåller unik kompetens inom allt från spa, sauna, wellness och hydromassage till vattenrutschar - allt komplett med badvattenrening. 

Kvalitet
Vår målinriktning genom åren har varit att bygga anläggningar som är så miljövänliga som möjligt och ger en låg driftskostnad sett över tiden. Detta innebär att vi aldrig ger avkall på kvalitet till förmån för kortsiktiga vinster. Vårt val av produkter och systemlösningar präglas av att vi vet att billigt sällan är den mest ekonomiska lösningen, varken på kort eller lång sikt. Besök gärna några av våra projektreferenser som varit i drift i några år, vi tål att granskas.

Stabilitet och långsiktighet
Processing lever efter devisen att vara bäst på beprövad teknik och det vi kallar Processing Adaptable Systems, som är just vad det låter. Detta innebär att vi anpassar tekniklösningar och produkter efter kundens förutsättningar och framför allt, att vi undviker att låta våra kunder agera testplattformar för nya och obeprövade tekniklösningar. Genom vår långa branschnärvaro och samverkan med ledande agenturer kan våra kunder alltid vara säkra på att den mest optimala kombinationen mellan prestanda, driftskostnad, driftsäkerhet och användarvänlighet uppnås.

Helhet och sammanhang
Vår inriktning som totalleverantör innebär att vi tillsammans med kunden redan i projekteringsstadiet kan hitta den bästa lösningen. Vår kompetens spänner från vattenrening till attraktioner för äventyrsbad och utformning av konceptbaserade spa-anläggningar. Denna bredd innebär att projekteringsteamet och slutkunden berikas med en helhetssyn som få övriga entreprenörer i branschen besitter.