Covid-19 (Coronavirus) och Badanläggningar

Beträffande smittorisk för Covid-19 virus skiljer sig badanläggningar inte från andra idrottsanläggningar.

Som en mycket kort sammanfattning kan vi konstatera följande.

Skydda dig själv och andra genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer:

 • Tvätta händerna ofta
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma när du är sjuk
  Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 • Handsprit
  Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Inne på bad & spaanläggningen, utöver ovanstående - tänk på att:

 • Ytdesinfektion av ”torra” ytor kan effektivt inaktivera viruset.

 • Regelbunden desinfektion av ytor minskar risken för smittspridning.

 • Covid-19 inaktiveras relativt lätt av klor, WHO rekommenderar en lägsta halt av 1,0 mg/l aktivt klor.

 • Notera att en höjning av det aktiva kloret i bassängerna kommer att öka halten av  desinfektionsbiprodukter (DBP) av klor som till exempel bundet klor, THM mm.

 • Med stöd av att mäta den väsentliga hygienparametern redox i bassängvattnet kan ytterligare säkerhet runt en fungerande klorering och desinfektion fastställas.

Källor:

Bifogade filer