Teknisk & kemisk bassängdrift 1

Grundkurs i drifttekniska frågor för bad

Kursen vänder sig till de som vill få grundläggande kunskaper i vattenbehandling. Vi lär ut vikten av daglig tillsyn och rutiner. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna allmänna kunskaper för att hantera egenkon-troll och den dagliga driften av ett reningsverk. Kursen är ambulerande och genomförs under året på utvalda platser runt om i Norden som ett endagsseminarium.

Utdrag ur kursinnehåll

•    Hur fungerar ett reningsverk för badvatten?
•    Vilka krav ställer myndigheterna?
•    Vad är egenkontroll?
•    Vad har jag för ansvar?
•    Mekanisk rening
•    Filterspolning
•    Flockning – när och hur?
•    Desinfektion och pH-värde?
•    Mät- och reglerteknik
•    Kemikaliehantering & Säkerhetsaspekter
•    Bassängrengöring

Förkunskaper

inga förkunskaper krävs

Grundkurs

1 dag

Kostnad per person

4.850 SEK exkl. moms

Kontakta Johanna som är vår utbildningsansvarig om du har några frågor, eller vill anmäla dig till någon av våra utbildningar

Email: johanna.hogberg@processing.se
Telefon 0300-83 70 19