Processing - Water Treatment Solutions

Vår webbsida för affärsområde industri och VA hittar du här:
www.processingwater.com

Kortfattat om affärsområde - Water Treatment Solutions
Processing AB representerar en bred kompetens inom vattenrening. Tillsammans med våra partners gör det oss till en av de ledande leverantörerna av olika system för vattenrening på den nordiska marknaden. Oavsett om det om det handlar om en enskilt produkt, eller en komplett systemlösning. Vi vill gärna vara en partner över tid. Vår rikstäckande serviceorganisation finns till hand oavsett om det gäller periodiserad service, uppdateringar eller rådgivning. Våra systemtekniker har en mycket bred kompetens inom system för vattenrening, men också god kännedom om närliggande funktioner, som tex olika el och styrsystem. Självfallet fortbildas vi löpande hos våra partners, men vårt ständiga kunskapsutbyte kollegor och kunder i mellan, ser också till att hålla oss uppdaterad inom vårt område vattenprocess.

Förebyggande underhåll
Vi utför service och kalibrering av instrument och doserutrustning. Arbetets omfattning och utförande baseras på miljöbalkens förordning om egenkontroll samt gällande ISO certifieringar. Kontakta oss gärna för mer information och ett förslag.