Stålbassänger från Berndorf Bäderbau GmbH

Under de senaste åren har gjutna bassänger hamnat i fokus avseende omfattande renoveringsarbeten för att komma tillrätta med läckage och korrosionsskador.

Läs och ladda ner intressant case study:
Fördelar med stålbassäng vid renovering och nybygge Kongsten bad

Anledningarna till dessa problem kan variera men i allmänhet anses ofta tätskikt och betongkvalitet i samverkan med klorider i badvattnet vara grundorsaken till problemet. För stålbassänger i rätt utförande är problemet helt eliminerat, detta till en kostnad (produktionskostnad samt underhållskostnad) som sett över en driftsperiod på cirka 5 år är lika eller lägre jämfört med en motsvarande klassiskt armerad betongbassäng med tätskikt samt ytbeläggning  av kakel eller mosaik.

Bassängkonstruktionen i stål är ett mycket intressant alternativ för såväl renovering av befintliga bassänger utförda i betong, samt nyproduktioner där estetik, teknisk livslängd samt låga underhållskostnader är av vikt.

Processing förfogar över egen personal för att utföra designplaner och stödja er i alla faser genom hela projektet.

Vi är Er partner, rådgivare och projektledare

 • Projektanalys och förstudie
 • Designförslag och kostnadsberäkningar
 • Totalentreprenör där leveransen även kan omfatta bassäng komplett med vattenrening
 • Berndorf Bäderbau har egna arkitekter för att utforma poolområden och en långvarig erfarenhet av hur man gör en bassäng säker och attraktiv

Fördelarna med stålbassänger

 • Mycket lång livslängd utan risk för läckage och korrosionsskador
 • Säkerställer låga drifts- och underhållskostnader jämfört med den klassiska betongbassänger
 • Ekonomisk drift med minimalt rengöringsbehov och underhåll
 • Ingen risk för frostskador - ingen förberedelse för vintersäsongen (utebad)
 • Flexibel design kan enkelt anpassas till arkitektoniska krav
 • En kombination av stål, vatten och rätt belysning ger fantastiska förutsättningar att skapa inbjudande miljöer
 • Lätt att bygga ut vid eventuellt framtida behov

Läs mer i vår katalog >
Berndorf webb - Publika bassänger, info och inspiration >
Berndorf webb - Hotell och Privatbassänger, info och inspiration >
Berndorf - Hotell och Privat bubbelpooler mm info och inspiration >

Inspirationsbilder >