Teknisk & kemisk bassängdrift 2

Fördjupningskurs i drifttekniska frågor för bad

Kursen vänder sig till de som har erfarenheter av badanläggningar och vill fördjupa sina kunskaper inom vattenbehandling ytterligare. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en utökad förståelse och goda förutsättningar att driftsoptimera sin anläggning samt förstå dess styrkor och svagheter. Kursen ger även kunskaper att utvärdera teknikval inför en renovering eller nybyggnation.

Utdrag ur kursinnehåll

•    Inventering av deltagarnas anläggningar
•    Myndighetskrav (bedömningar, konsekvenser)
•    Bassängutformning
•    Mekanisk rening (filterhygien, optimering)
•    Kemisk rening
•    Dimensionering och kapacitetsberäkning
•    Mät- och reglerteknik (trendkurvor och utvärdering)
•    Desinfektionsbiprodukter (kloraminer, THM, AOX etc)
•    Vattenanalyser; provtagning och utvärdering
•    Dimensionering
•    Energiberäkning
•    Driftsoptimering

Förkunskaper

Genomfört Steg 1utb. (eller dokumenterat motsvarande kurs)

Kostnad per person 12.550 SEK exkl. moms
Fortsättningskurs 3 dagar

Välkommen med din anmälan eller frågor direkt till Johanna Högberg, utbildningsansvarig
Epost: johanna.hogberg@processing.se
Telefon 0300-83 70 19